پزشکی
مراقبتی
جاوید تجارت (نماینده انحصاری)
نخ های درماویلاین
گواهینامه های بین المللی
gmp
iso
MDSAP
EC CERTIFICATE
EC DESIGN EXAMINATION