فیدلی باستا 500 جرام

   :
   000098
   حالة :
   متاح
   تعلیقات :
   ( 0 رأی )
   مشخصات کلی
   وزن

   34.2

   ولتاژ

   4

   سری

   2

   شلف

   گرد

   لیست پارچه های متداول :

   رقم :

   500

   اترک رسالتک

   منتجات مماثلة